Image

> De oprichters


Ineke Khalil

In organisaties werk ik sinds 2000 actief samen met bestuurders, leidinggevenden en medewerkers om ‘het eigenaarschap’ lager in de organisatie te beleggen – zodat alle aanwezige kennis en expertise hardop kan meedoen in de besluitvorming en de organisatie tot betere prestaties komt.

Burgersturing heb ik samen met Johan opgericht omdat ik onze Nederlandse democratie wil versterken; juist in deze tijd van grote uitdagingen is het van groot belang dat ‘de gewone burger’ veel vaker direct betrokken wordt bij de maatschappelijke besluitvorming. Mijn ervaring als organisatieadviseur komt hier goed bij van pas.

In mijn aanpak ben ik stevig, doordacht en praktisch. Ik hou ervan om mensen uit te dagen hun eigen-wijsheid productief te maken. Of ik nu in gesprek ben met de maatschappelijk partner, een burgerpanelbijeenkomst begeleid of een afstemmingsgesprek met een expert voer: ik zet mensen in hun rol, en verken met hen productieve manieren van in gesprek zijn. Zo kan hun inbreng meer impact hebben, en kunnen ze beter voor elkaar krijgen wat ze willen: effectief en waardevol bijdragen.


> Essay 'De Nederlandse samenleving – hoe krijgen we de boel weer op de rit?'


Johan Brandsema

Met Burgersturing wil ik bijdragen aan het ongefilterd op tafel krijgen van de ervaringen en opvattingen van burgers. Momenteel zie je dat burgers keer op keer moeite hebben om echt door te dringen tot politici, bestuurders en ambtenaren. Een directe en representatieve inbreng van burgers – juist in deze tijd waarin grote thema’s spelen – is nodig. Het burgerpanel is daarvoor het geëigend middel.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn: de wijze van werken in het panel en het selecteren & briefen van experts. Ook investeer ik in ons netwerk: de samenwerking met partners in Nederland die zich ook sterk maken voor burgerparticipatie.

Daarnaast begeleid ik met veel plezier burgerpanelbijeenkomsten en draag ik zorg voor een helder ‘contract’ met de maatschappelijk partner m.b.t. het commitment aan de uitkomst van het burgerpanel. Zo zet ik mijn deskundigheid - opgebouwd tijdens mijn dertigjarige loopbaan als organisatieadviseur en leidinggevende – in als mede-oprichter van Burgersturing.