Image
De praktijk laat zien dat burgerpanelleden keer op keer ‘common ground’ weten te vinden. Ze wegen belangen zorgvuldig tegen elkaar af en komen tot concrete voorstellen. Burgerpanels leveren een belangrijke bijdrage aan het herstel van wederzijds vertrouwen tussen burger en politiek.
In de afgelopen decennia is er wereldwijd op verschillende wijzen geëxperimenteerd met actieve burgerparticipatie. James Fishkin heeft onder meer tientallen vormen van actieve burgerparticipatie georganiseerd en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect. Thema’s variëren van het investeren in zon- en windenergie, pensioenbeleid, discriminatie van zigeuners, begrotingsbeleid van een stad, misdaadbestrijding, de herbestemming van een stadswijk, het homohuwelijk, religie in het onderwijs, etc. Actieve burgerparticipatie blijkt burgers een stuk competenter te maken, ze leren hun mening bijstellen en krijgen meer oog voor de complexiteit van maatschappelijke besluitvorming.
Het succes van burgerpanels ligt besloten in het volgende:

> De burger kan vrijuit en langer termijn denken

Het vrijuit en lange termijn denken is van grote waarde voor een goed maatschappelijk debat. Burgers kunnen vrijuit denken: zij zijn niet gebonden aan coalitieakkoorden of moeten een carrière veiligstellen. Burgers kunnen ook de lange termijn centraal stellen, een luxe die politici niet gegund is (met een vierjaren horizon), laat staan beursgenoteerde bedrijven die op kwartaalcijfers worden afgerekend.

> Ervaringsdeskundigheid, creativiteit en solidariteit


Burgers kunnen als geen ander uit eerste hand vertellen hoe bepaalde maatschappelijke keuzes uitwerken in hun dagelijkse leven. Effecten die aan de vergadertafel van beleidsmakers vaak onvoldoende worden meegewogen. Daarnaast zijn burgers een bron van creativiteit: op basis van de juiste informatie én gemotiveerd vanuit solidariteit, komt een burgerpanel met verfrissende ideeën hoe een maatschappelijk vraagstuk op te lossen.

> Met kennis van zaken


Door de verschillende burgerperspectieven tot je te nemen, goed gebruik te maken van experts en
met elkaar de tijd te nemen om al deze informatie te verwerken en betekenis te geven, leg je de basis voor goede, weloverwogen besluitvorming.

> Echt ontmoeten – weg van verhitte media


Burgerpanels dragen bij aan het terugkeren van de rust in het maatschappelijk debat: weg van de verhitte media en verkiezingsdruk vindt er echte ontmoeting plaats. Er kan in alle nuance op zoek gegaan worden naar het best mogelijke antwoord. Zo kom je als burger en maatschappelijk partner weer nader tot elkaar en kan de wij-zij kloof plaatsmaken voor herstel van wederzijds vertrouwen.
''De burger is verstandiger dan de kiezer. Terwijl we in ons stemgedrag vaak de politici belonen die het hardst staan te schreeuwen aan de uitersten, weten we als burger juist goed ‘common ground’ te vinden en blijken we compromisbereid.'' | David van Reybrouck, 2020