Image
Burgersturing organiseert lokale en landelijke burgerpanels. Op deze manier worden burgers actief betrokken bij de besluitvorming rondom complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit is extra belangrijk in een tijd waarin het vertrouwen in politici en bestuurders afneemt en het publieke debat polariseert.

> Het burgerpanel: wat het is


Een burgerpanel bestaat uit een representatieve groep burgers en een vertegenwoordiging van de maatschappelijk partner. Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor het op goede wijze adresseren van het maatschappelijk vraagstuk.

Het burgerpanel verkent het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, daarin bijgestaan door experts. In een reeks van panelbijeenkomsten ontstaan zo nieuwe inzichten en werken panelleden toe naar een concreet voorstel. Deze uitkomst spreekt het panel door met de maatschappelijk partner. De maatschappelijk partner is nu aan zet: zij neemt de uitkomst tot uitgangspunt in haar definitieve besluitvorming.

> Waarom we dit doen


Burgersturing maakt burgers actief betrokken bij de besluitvorming rondom maatschappelijke thema’s die hen direct raken. Dat is juist nu van belang – in een tijdsgewricht waarin er veel op ons afkomt. Denk aan de huidige pandemie, de grote woningnood, de globale klimaatcrisis.

In onze huidige democratische samenleving ligt de beslissingsbevoegdheid bij een kleine groep mensen: politici die door burgers gekozen zijn en maatschappelijke bestuurders. Dit maakt ons als samenleving kwetsbaar voor ‘tunnelvisie’ en besluitvorming waarin bepaalde belangen veel zwaarder meewegen dan andere. Juist in een tijd waarin de uitdagingen zo complex zijn, is het belangrijk om de kennis van ‘de gewone burger’ actief aan te boren en te benutten om tot goede, weloverwogen besluitvorming te komen.

Als Burgersturing zien wij burgerpanels als een belangrijk middel om:
  • burgers actief mee te laten beslissen in zaken die henzelf direct betreft
  • de kwaliteit van maatschappelijke besluitvorming op een hoog niveau te krijgen
  • onze democratie te versterken door sturing vanuit politiek & bestuur aan te vullen met burgersturing

  Mail ons!  

Wil je meer weten?
> Overweeg je om gebruik te maken van een burgerpanel?
> Ben je zelf al bezig met burgerparticipatie en wil je de impact vergroten?
> Heb je een andere vraag?

''In een goed functionerende samenleving zijn de burger en politiek continu met elkaar in dialoog.
Burgersturing – als tegenmacht - schaadt de democratie niet, maar versterkt haar juist.''